Privacybeleid ( WifiSpeed.io )

WifiSpeed is een gratis service die gebruikers al meer dan tien jaar snelle en betrouwbare DNS-services, e-mailgerelateerde zoekopdrachten en IP-gerelateerde services biedt.

WifiSpeed , een domein dat eigendom is van Softrix Technologies, heeft het volgende privacybeleid aangenomen dat van toepassing is op en uw toegang regelt tot het gebruik van de services die beschikbaar zijn in het domein en de subdomeinen van wifispeed.io (" WifiSpeed ", "wij" en/of "onze"), inclusief WifiSpeed en al zijn andere merkwebsites, software, platforms, applicaties (gezamenlijk de "Software") en/of diensten (de Software en/of diensten worden hierin gezamenlijk aangeduid als de "Dienst"). Termen met een hoofdletter die hierin niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan dergelijke termen wordt gegeven in de Servicevoorwaarden van WifiSpeed , die u hier kunt vinden: Algemene voorwaarden

We geven om de privacy van onze gebruikers en daarom hebben we dit privacybeleid aangenomen. U kunt door onze website bladeren zonder ons te laten weten wie u bent of persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. In het geval van een materiële wijziging in dit privacybeleid, zullen we de datum voor het laatst gewijzigd bijwerken zoals vermeld aan het begin van dit document. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden bijgewerkt. Als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, is het aan u om te stoppen met het gebruik van onze service.

Ons Privacybeleid, dat ons beleid en onze procedures beschrijft met betrekking tot het verzamelen, verwerken, overdragen, opslaan, delen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie en/of Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) wanneer u de Service gebruikt, en is van toepassing op informatie we verzamelen op andere manieren (inclusief offline), of uit andere bronnen.

Informatie die we verzamelen en gebruiken

WifiSpeed gebruikt informatie die we verzamelen om de functies en functionaliteit van de Service te bedienen, te onderhouden en aan u te leveren, om te analyseren hoe de Service wordt gebruikt, om service- of technische problemen te diagnosticeren, om de beveiliging te handhaven, om inhoud te personaliseren, om relevante statistieken samen te voegen en te bewaken, waaronder maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen, en om inhoud en gebruikers te volgen zoals nodig is om te voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA) en andere toepasselijke wetten.

Informatie die u verstrekt: De tabel in Bijlage I geeft een overzicht van de categorieën van persoonlijke informatie die u ons verstrekt en die we van andere bronnen ontvangen en hoe we die informatie gebruiken.

>

Als u per e-mail met ons correspondeert, is het mogelijk dat we de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze antwoorden bewaren.

Inhoud:

U verstrekt ons ook informatie die moet worden gepubliceerd of weergegeven ("Inhoud") op openbare delen van de Service. WifiSpeed kan, maar is niet verplicht, inhoud te controleren zoals geplaatst op of geüpload naar de Service. Alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Dit omvat informatie die op onze openbare sociale media-accounts is geplaatst. We kunnen alle informatie die u plaatst of uploadt, om welke reden dan ook of zonder reden, verwijderen.

WAARSCHUWING: Informatie, inhoud of andere gegevens die u van de Service verwijdert, worden permanent verwijderd en zijn niet langer toegankelijk voor u of ons, en kunnen na verwijdering niet door of voor u worden hersteld . >

Informatie, inhoud of andere gegevens kunnen worden versleuteld met behulp van Secure Sockets Layer (SSL)-systeem(en) en zijn beveiligd tijdens het overdrachtsproces naar de Service. Zodra uw informatie, inhoud of andere gegevens op de service staan, worden deze alleen gebruikt om de inhoud veilig te verwerken en terug te reageren met de output in gecodeerde vorm met behulp van SSL.

Informatie uit andere bronnen: We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van personen of rechtspersonen die abonnees zijn van de Dienst waarbij u wordt aangewezen als gebruiker van de Dienst. We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die we beheren of de andere diensten die we van tijd tot tijd leveren. We werken ook nauw samen met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld onderaannemers in technische netwerken, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie) en kunnen van hen informatie over u ontvangen, onder voorbehoud van uw overeenkomsten met hen.

Informatie die we verzamelen via technologieën voor geautomatiseerde gegevensverzameling: Terwijl u door onze Services navigeert en ermee communiceert, kunnen we automatische technologieën voor gegevensverzameling gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-acties en patronen, inclusief details van uw bezoeken aan onze sites, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u opent en gebruikt via de Services, en informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, operationele systeem- en browsertype.

Cookies:

Wanneer u de Service gebruikt, kunnen we een of meer "cookies" – een klein gegevensbestand – naar uw computer om uw browser uniek te identificeren en WifiSpeed u te laten helpen uw navigatie door de site te verbeteren en om uw sessie actief te houden voor veilig gebruik van de Service. Een cookie kan ons informatie geven over hoe u door de Service bladert, en we kunnen dergelijke informatie gebruiken om u gerichte advertenties te sturen, zoals banneradvertenties (maar geen spam-e-mailberichten). Een permanente cookie blijft op uw harde schijf staan nadat u uw browser sluit, zodat deze door uw browser kan worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de Dienst. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de instructies van uw webbrowser te volgen . Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser sluit. U kunt uw webbrowser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de Service niet correct werken als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

Logbestanden:

Wanneer u de Service gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die door uw webbrowser wordt verzonden. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol ("IP")-adres, browsertype, verwijzende/exitpaginas en URLs, aantal klikken en hoe u omgaat met links op de Service, domeinnamen, bestemmingspaginas, bekeken paginas, mobiele provider en andere dergelijke informatie.

Clear Gifs-informatie: Wanneer u de Service gebruikt, kunnen we clear gifs (ook wel webbakens genoemd) gebruiken die worden gebruikt om de online gebruikspatronen bij te houden. De informatie wordt gebruikt om nauwkeurigere rapportage mogelijk te maken en WifiSpeed beter te maken voor onze gebruikers.

Geo-locatie-informatie:  wanneer u de service gebruikt met of via een mobiel apparaat, kunnen we "locatiegegevens" openen, verzamelen, bewaken en/of op afstand opslaan, waaronder GPS-coördinaten (bijv. breedtegraad en/of lengtegraad) of vergelijkbare informatie over de locatie van uw mobiele apparaat. Locatiegegevens kunnen ons informatie geven over hoe u door de Service bladert. Hoewel locatiegegevens geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen of delen, kunnen deze worden gebruikt in combinatie met persoonlijk identificeerbare informatie uit andere bronnen. Sommige functies van de Service, met name op locatie gebaseerde services, werken mogelijk niet correct als het gebruik of de beschikbaarheid van locatiegegevens wordt belemmerd of uitgeschakeld.

Apparaat-IDs: Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen we een of meer "apparaat-IDs" openen, verzamelen, controleren en/of op afstand opslaan. Apparaat-IDs zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of geassocieerd zijn met uw mobiele apparaat, die uw mobiele apparaat uniek identificeren en worden gebruikt om de Service te verbeteren. Een apparaat-ID kan gegevens zijn die zijn opgeslagen in verband met de hardware van het apparaat, gegevens die zijn opgeslagen in verband met het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door ons naar het apparaat zijn verzonden. Een apparaat-ID kan ons informatie geven over hoe u de Service gebruikt. Hoewel een apparaat-ID geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelt of deelt, kan deze worden gebruikt in combinatie met persoonlijk identificeerbare informatie die uit andere bronnen is verkregen. Er kan permanent een apparaat-ID op uw apparaat blijven staan om u te helpen sneller in te loggen en uw navigatie door de Service te verbeteren. Sommige functies van de Service werken mogelijk niet goed als het gebruik of de beschikbaarheid van apparaat-IDs beperkt of uitgeschakeld is. WifiSpeed kan apparaat-IDs openen, verzamelen en/of opslaan bij het inschakelen van de Diensten van WifiSpeed .

Tools van derden: WifiSpeed gebruikt analysetools van derden, zoals Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gebruik van de Service. Veel van deze tools verzamelen de informatie die door uw browser wordt verzonden als onderdeel van een webpagina-verzoek, inclusief cookies en uw IP-adres. Deze analysetools ontvangen deze informatie ook en het gebruik ervan valt onder hun privacybeleid. Evenzo verwijzen we naar lijsten en databases die zijn samengesteld en/of onderhouden door derden voor het monitoren en beheren van vermeende spam en andere misbruikende activiteiten. Houd er rekening mee dat WifiSpeed deze lijsten niet maakt, onderhoudt of op enigerlei wijze controleert; integendeel, we houden ze gewoon in de gaten, zodat we u op de hoogte kunnen stellen wanneer derden u of uw server op dergelijke lijsten plaatsen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Derden van dit privacybeleid .

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief alle persoonlijke informatie:

  • Services te presenteren en uit te voeren .
  • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt .
  • Om enig ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Services of producten of services die we aanbieden of via deze aanbieden.
  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op onze Service
  • Op elke andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt.
  • Voor elk ander doel met uw toestemming.

Hoe we uw informatie delen

Serviceproviders, zakenpartners en anderen: WifiSpeed kan de informatie die u ons verstrekt delen met andere derde partijen, zoals verkopers, leveranciers, onderaannemers, analyse- en zoekmachineproviders, voor het doel om de Dienst aan u te leveren. Als we dit doen, kunnen dergelijke derden&rsquo ; het gebruik van uw informatie is onderworpen aan ons privacybeleid .

Bedrijfsoverdrachten: Naarmate we ons bedrijf ontwikkelen, kunnen we activa of zakelijke aanbiedingen kopen of verkopen. Bezoekersinformatie is over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen bij dit soort transacties. We kunnen dergelijke informatie ook overdragen of toewijzen tijdens bedrijfsafstotingen, fusies of ontbinding.

Services van derden: We kunnen uw informatie met uw toestemming delen met een applicatie van een derde partij, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om toegang te krijgen tot onze Services via een dergelijke applicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat die partijen met uw informatie doen, dus u moet ervoor zorgen dat u de applicatie vertrouwt en dat deze een privacybeleid heeft dat voor u acceptabel is, wat onomstotelijk wordt verondersteld voor de doeleinden van deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Naleving van wetten en wetshandhaving: WifiSpeed kan uw openbare informatie vrijgeven als dit wettelijk of door een dagvaarding wordt vereist of als we van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, regelgeving of juridische procedure; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om fraude, beveiligings- of technische problemen aan te pakken; of om de rechten of eigendommen van WifiSpeed te beschermen. We kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie die om hulp vraagt bij een officieel onderzoek door alle informatie, gegevens en/of inhoud die verband houdt met u en/of de Service openbaar te maken en/of met een dergelijke instantie te delen. . We kunnen ook, maar hoeven niet naar eigen goeddunken, een melding te doen bij een wetshandhavingsinstantie waar redelijkerwijs kan worden vermoed dat er onwettige activiteiten kunnen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken en/of delen van informatie, gegevens en/of Inhoud die verband houdt met u en/of de Dienst.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: We kunnen uw niet-privé, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals anonieme gebruiksgegevens, platformtypen, enz. geïnteresseerde derden om hen te helpen de gebruikspatronen voor bepaalde WifiSpeed- diensten te begrijpen.

Due diligence: We kunnen uw niet-privé, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals anonieme gebruiksgegevens, enz., bekendmaken aan geïnteresseerde derden die due diligence uitvoeren in verband met mogelijke investeringen in ons bedrijf of onze bedrijven.

Websites van derden:

Links naar andere websites: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die zijn gekoppeld aan of van de Service, noch voor de informatie of inhoud die daarin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Service naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen in ons privacybeleid: Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we die wijzigingen publiceren om u op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we mag het bekendmaken. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze worden gepost.

Gebruik van advertenties en remarketing We kunnen verschillende advertentienetwerken van derden gebruiken om zowel advertenties op onze site als op internet weer te geven. U kunt bijvoorbeeld advertenties op onze site zien voor andere websites die u hebt bezocht. Mogelijk ziet u ook advertenties op internet voor onze website, op basis van het feit dat u onze website hebt bezocht. Deze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan websites. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door naar Beheer van advertentievoorkeuren te gaan. U kunt uw bezoekers er ook op wijzen dat ze zich moeten afmelden voor het gebruik van cookies door een externe leverancier door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door DoubleClick door naar de opt-outpagina van DoubleClick of de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Regelgevende vereisten ("GDPR" en "CCPA")

We zijn toegewijd aan naleving van alle toepasselijke wettelijke vereisten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor gebruikers in de EU en de California Consumer Privacy Act (CCPA) voor gebruikers in Californië.

Cookies van derden en gegevenstracering voor advertentiedoeleinden

We werken samen met Freestar , een reclamebureau, om advertenties te leveren die relevant zijn voor onze gebruikers. Freestar gebruikt cookies van derden en technologieën voor het volgen van gegevens om informatie te verzamelen over de gegevens van onze gebruikers. browsegedrag en gebruiken die informatie om advertenties weer te geven die waarschijnlijker voor hen interessant zijn .

Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid van Freestar , dat u hier kunt vinden: https: //freestar.com/privacy-policy/.

Afmelden

We respecteren onze gebruikers privacy en bieden een opt-out-link zoals beschreven in de NAI Consumer Opt-Out. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor advertentiedoeleinden, volgt u de volgende link: NAI Opt-Out Link .

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen onze gebruikers op de hoogte stellen van materiële wijzigingen door het bijgewerkte privacybeleid op onze website te plaatsen. We moedigen onze gebruikers aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we hun informatie gebruiken en beschermen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via Neem contact met ons op.