Sekretesspolicy ( WifiSpeed.io )

WifiSpeed är en gratistjänst som ger användare snabba och pålitliga DNS-tjänster, e-postrelaterade uppslagningar och IP-relaterade tjänster i mer än tio år.

WifiSpeed , en domän som ägs av Softrix Technologies har antagit följande integritetspolicy som gäller och styr din åtkomst till användningen av tjänsterna som är tillgängliga på domänen och underdomänerna av wifispeed.io (" WifiSpeed ", "vi" och/eller "vår"), som inkluderar WifiSpeed och alla dess andra varumärkeswebbplatser, programvara, plattformar, applikationer (tillsammans kallat "Programvaran") och/eller tjänster (mjukvaran och/eller tjänsterna kallas här kollektivt "Service"). Termer med versaler som inte definieras på annat sätt här ska ha den betydelse som ges sådana termer i användarvillkoren för WifiSpeed , som kan hittas här: Användarvillkor

Vi bryr oss om våra användares integritet och därför antog vi denna sekretesspolicy. Du kan surfa på vår webbplats utan att låta oss veta vem du är eller avslöja någon personlig information om dig själv. I händelse av någon ändring i denna integritetspolicy på ett väsentligt sätt kommer vi att uppdatera datumet för Senaste ändring som nämns i början av detta dokument. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de uppdateras på denna sida. Om du inte godkänner vår integritetspolicy är det upp till dig att sluta använda vår tjänst.

Vår sekretesspolicy, som beskriver våra policyer och procedurer för insamling, bearbetning, överföring, lagring, delning, användning och avslöjande av din information och/eller innehåll (enligt definitionen nedan) när du använder tjänsten, och gäller information vi samlar in på annat sätt (inklusive offline) eller från andra källor.

Information vi samlar in och använder

WifiSpeed använder information som vi samlar in för att driva, underhålla och tillhandahålla dig tjänstens funktioner och funktionalitet, för att analysera hur tjänsten används, diagnostisera tjänsten eller tekniska problem, upprätthålla säkerheten, anpassa innehåll, sammanställa och övervaka relevanta mätvärden, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till det totala antalet besökare, trafik och demografiska mönster, och för att spåra innehåll och användare vid behov för att följa Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA) och andra tillämpliga lagar.

Information du tillhandahåller:  Tabell i bilaga I anger kategorierna av personlig information som du lämnar till oss och som vi får från andra källor och hur vi använder den informationen.</p >

Om du korresponderar med oss via e-post kan vi behålla innehållet i dina e-postmeddelanden, din e-postadress och våra svar.

Innehåll:

Du tillhandahåller oss också information som ska publiceras eller visas ("Innehåll") på offentliga områden i Tjänsten. WifiSpeed kan, men har ingen skyldighet, att övervaka något innehåll som publiceras på eller laddas upp till tjänsten. All information du tillhandahåller i dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. Detta inkluderar information som publiceras på våra offentliga konton i sociala medier. Vi kan ta bort all information du lägger upp eller laddar upp oavsett anledning eller utan anledning.

VARNING: Information, innehåll eller annan data som du raderar från tjänsten raderas permanent och är inte längre tillgänglig för varken dig eller oss och kan inte återställas av eller åt dig efter att den har tagits bort.

Information, innehåll eller annan data kan krypteras med hjälp av Secure Sockets Layer-system (SSL) och är säkert under överföringen till tjänsten. När din information, innehåll eller annan data finns på tjänsten används den endast för att bearbeta innehållet på ett säkert sätt och svara tillbaka med utdata i krypterad form med SSL.

Information från andra källor: Vi kan få personlig information om dig från individer eller företag som är prenumeranter på tjänsten där du ska utses till användare av tjänsten. Vi kan få personlig information om dig om du använder någon av de andra webbplatser som vi driver eller de andra tjänster vi tillhandahåller från tid till annan. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (inklusive till exempel underleverantörer inom teknik, annonsnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer) och kan få information om dig från dem, i enlighet med dina avtal med dem.

Information vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknik: När du navigerar genom och interagerar med våra tjänster kan vi använda automatiska datainsamlingstekniker för att samla in viss information om din utrustning, surfåtgärder och mönster, inklusive detaljer om dina besök på våra webbplatser, inklusive trafikdata, platsdata, loggar och annan kommunikationsdata och de resurser som du kommer åt och använder genom Tjänsterna, och information om din dator och Internetanslutning, inklusive din IP-adress, drift system och webbläsartyp.

Cookies:

När du använder tjänsten kan vi skicka en eller flera "cookies" – en liten datafil – till din dator för att unikt identifiera din webbläsare och låta WifiSpeed hjälpa dig att förbättra din navigering genom webbplatsen och för att hålla din session aktiv för säker användning av Tjänsten. En cookie kan förmedla information till oss om hur du bläddrar i tjänsten, och vi kan använda sådan information för att adressera riktad reklam som bannerannonser (men inte spam-e-postmeddelanden) till dig. En beständig cookie finns kvar på din hårddisk efter att du stänger din webbläsare så att den kan användas av din webbläsare vid efterföljande besök på Tjänsten. Beständiga cookies kan tas bort genom att följa din webbläsares anvisningar . En sessionscookie är tillfällig och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan återställa din webbläsare för att vägra alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Vissa funktioner i tjänsten kanske inte fungerar korrekt om möjligheten att acceptera cookies är inaktiverad.

Loggfiler:

När du använder tjänsten registrerar våra servrar automatiskt viss information som skickas av din webbläsare. Dessa serverloggar kan innehålla information som din webbförfrågan, Internet Protocol ("IP") adress, webbläsartyp, hänvisnings-/utgångssidor och URL:er, antal klick och hur du interagerar med länkar på tjänsten, domännamn, målsidor, visade sidor, mobiloperatör och annan sådan information.

Rensa Gif-information: När du använder tjänsten kan vi använda tydliga gif-filer (även kända som webbsignaler) som används för att spåra onlineanvändningsmönster. Informationen används för att möjliggöra mer korrekt rapportering och göra WifiSpeed bättre för våra användare.

Geo-platsinformation: När du använder tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi komma åt, samla in, övervaka och/eller fjärrlagra "platsdata", vilket kan inkludera GPS-koordinater (t.ex. latitud och/eller longitud) eller liknande information om platsen för din mobila enhet. Platsdata kan förmedla information till oss om hur du bläddrar i tjänsten. Även om platsdata inte samlar in eller delar någon personligt identifierbar information om dig, kan den användas tillsammans med personligt identifierbar information från andra källor. Vissa funktioner i tjänsten, särskilt platsbaserade tjänster, kanske inte fungerar korrekt om användningen eller tillgängligheten av platsdata är försämrad eller inaktiverad.

Enhetsidentifierare: När du får åtkomst till tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi komma åt, samla in, övervaka och/eller fjärrlagra en eller flera "enhetsidentifierare". Enhetsidentifierare är små datafiler eller liknande datastrukturer lagrade på eller associerade med din mobila enhet, som unikt identifierar din mobila enhet och används för att förbättra Tjänsten. En enhetsidentifierare kan vara data lagrad i anslutning till enhetens hårdvara, data lagrad i anslutning till enhetens operativsystem eller annan programvara, eller data som skickas av oss till enheten. En enhetsidentifierare kan förmedla information till oss om hur du använder tjänsten. Även om en enhetsidentifierare inte samlar in eller delar någon personligt identifierbar information om dig, kan den användas tillsammans med personligt identifierbar information som erhållits från andra källor. En enhetsidentifierare kan finnas kvar på din enhet, för att hjälpa dig att logga in snabbare och förbättra din navigering genom Tjänsten. Vissa funktioner i tjänsten kanske inte fungerar korrekt om användningen eller tillgängligheten av enhetsidentifierare är försämrad eller inaktiverad. WifiSpeed kan komma åt, samla in och/eller lagra enhetsidentifierare när WifiSpeed s tjänster aktiveras.

Tredjepartsverktyg: WifiSpeed använder analysverktyg från tredje part, som Google Analytics, för att hjälpa dig förstå användningen av tjänsten. Många av dessa verktyg samlar in information som skickas av din webbläsare som en del av en webbsidaförfrågan, inklusive cookies och din IP-adress. Dessa analysverktyg tar också emot denna information och deras användning av den styrs av deras integritetspolicy. På samma sätt hänvisar vi till listor och databaser som sammanställts och/eller underhålls av tredje part för övervakning och hantering av påstådd skräppost och andra kränkande aktiviteter. Observera att WifiSpeed inte skapar, underhåller eller på något sätt kontrollerar dessa listor; tvärtom, vi övervakar dem helt enkelt så att vi kan meddela dig när tredje part listar dig eller din server på sådana listor. För mer information, se avsnittet Tredje parter i denna sekretesspolicy.

Hur vi använder din information

Vi använder information som vi samlar in om dig eller som du tillhandahåller oss, inklusive all personlig information:

  • För att presentera och genomföra våra tjänster.
  • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss.
  • För att uppfylla något annat syfte som du tillhandahåller det för.
  • För att meddela dig om ändringar av våra tjänster eller produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller genom dem.
  • För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner på vår tjänst
  • På något annat sätt kan vi beskriva när du tillhandahåller informationen.
  • För alla andra ändamål med ditt samtycke.

Hur vi delar din information

Tjänsteleverantörer, affärspartners och andra: WifiSpeed kan dela informationen du ger oss med andra tredje parter, såsom leverantörer, leverantörer, underleverantörer, analys- och sökmotorleverantörer, för syftet med att tillhandahålla tjänsten till dig. Om vi gör detta kommer sådana tredje parter&rsquo ; användningen av din information kommer att omfattas av vår integritetspolicy.

Företagsöverföringar: När vi utvecklar vår verksamhet kan vi köpa eller sälja tillgångar eller affärserbjudanden. Besöksinformation är i allmänhet en av de överförda affärstillgångarna i dessa typer av transaktioner. Vi kan också överföra eller tilldela sådan information i samband med företagsavyttringar, fusioner eller upplösningar.

Tredjepartstjänster: Vi kan komma att dela din information med en tredjepartsapplikation med ditt samtycke, till exempel när du väljer att komma åt våra tjänster via en sådan applikation. Vi är inte ansvariga för vad dessa parter gör med din information, så du bör se till att du litar på applikationen och att den har en integritetspolicy som är acceptabel för dig, vilket definitivt antas för ändamålen med dessa villkor och vår integritetspolicy.

Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning: WifiSpeed kan avslöja din offentliga information om det krävs enligt lag eller stämning eller om vi anser att det rimligen är nödvändigt för att följa en lag, reglering eller juridisk process; för att skydda någon persons säkerhet; för att ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem; eller för att skydda WifiSpeeds rättigheter eller egendom. Vi kan efter eget gottfinnande i god tro välja att samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter som begär hjälp med en officiell utredning genom att avslöja och/eller dela med en sådan byrå all information, data och/eller innehåll som är kopplat till dig och/eller tjänsten . Vi kan också, men behöver inte, efter eget gottfinnande, inleda en rapport till någon brottsbekämpande myndighet där det rimligen kan misstänkas att olaglig aktivitet kan inträffa eller kan ha inträffat, inklusive men inte begränsat till att avslöja och/eller dela information, data och/eller innehåll kopplat till dig och/eller tjänsten .

Icke-personligt identifierbar information: Vi kan avslöja din icke-privata, samlade eller på annat sätt icke-personligt identifierbar information, såsom anonym användningsdata, plattformstyper, etc., med intresserade tredje parter för att hjälpa dem att förstå användningsmönstren för vissa WifiSpeed -tjänster.

Due Diligence: Vi kan avslöja din icke-privata, aggregerade eller på annat sätt icke-personligt identifierbar information, såsom anonym användningsdata, etc., med intresserade tredje parter som utför due diligence i samband med potentiella investeringar i vår verksamhet eller våra företag.

Tredje parts webbplatser:

Länkar till andra webbplatser: Vi är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser som är länkade till eller från Tjänsten, inte heller för informationen eller innehållet däri. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från tjänsten till en annan webbplats är vår integritetspolicy inte längre i kraft. Din surfning och interaktion på någon annan webbplats , inklusive de som har en länk på vår webbplats, är föremål för den webbplatsens egna regler och policyer för vilka vi inte tar något ansvar eller ansvar.

Ändringar av vår integritetspolicy: Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar för att hålla dig medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi kan avslöja det. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras.

Användning av annonsering och ommarknadsföring Vi kan använda olika annonsnätverk från tredje part för att både visa annonser på vår webbplats och på Internet. Du kan till exempel se annonser på vår webbplats för andra webbplatser du har besökt. Du kan också se annonser på Internet för vår webbplats, baserat på det faktum att du besökte vår webbplats. Dessa tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser baserat på dina tidigare besök på webbplatser. Du kan välja bort Googles användning av cookies genom att besöka Annonspreferenshanteraren. Alternativt kan du peka dina besökare att välja bort en tredjepartsleverantörs användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiatives opt-out-sida. Du kan välja bort DoubleClicks användning av cookies genom att besöka DoubleClick- sidan för att välja bort eller välja bort Network Advertising Initiative-sidan.

Regulatoriska krav ("GDPR" och "CCPA")

Vi har åtagit oss att följa alla tillämpliga regulatoriska krav, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för EU-användare och California Consumer Privacy Act (CCPA) för användare i Kalifornien.

Tredjepartscookies och dataspårning för reklamändamål

Vi samarbetar med Freestar , ett reklamföretag, för att leverera annonser som är relevanta för våra användare. Freestar använder tredjepartscookies och dataspårningstekniker för att samla in information om våra användare surfbeteende och använd den informationen för att visa annonser som är mer sannolikt att intressera dem.

Användningen av denna information är föremål för Freestars integritetspolicy, som finns här: https : //freestar.com/privacy-policy/.

Välj bort

Vi respekterar våra användare sekretess och tillhandahålla en opt-out-länk som beskrivs i NAI Consumer Opt-out. För att välja bort att din information används för reklamsyften, följ länken :  NAI Opt-Out Link .

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då. Vi kommer att meddela våra användare om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår webbplats. Vi uppmuntrar våra användare att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla sig informerade om hur vi använder och skyddar deras information.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på kontakta oss.